1. Anasayfa
  2. Emlak Terimleri

Emlak Vergisi Nedir? Emlak Vergisi Hakkında Tüm Bilgiler

Emlak Vergisi Nedir? Emlak Vergisi Hakkında Tüm Bilgiler
0

Emlak Vergisi Nedir?

Emlak vergisi, sahip olunan mülkler için ödenen vergi türüdür. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre Türkiye sınırları içerisinde bina ve arsa sahibi olan kişiler vergiye tabidir. Binası olan kişiler bina vergisi, arsası olan kişiler arsa vergisi ödemekle yükümlüdür.

Emlak Vergisi Oranları

Emlak Türü Büyükşehir Dışında Kalan Büyükşehir İçerisinde Yer Alan
Meskenler Binde 1 Binde 2
Diğer Binalar Binde 2 Binde 4
Araziler Binde 1 Binde 2
Arsalarda Binde 3 Binde 6

Emlak vergisi oranları 1970 yılında çıkan Emlak Vergisi Kanunu’nun 8’inci ve 18’inci maddelerinde düzenleniyor. İlgili kanun maddelerinde yer alan oranlar yukarıda yer alan tabloda bulunuyor. Tabloda yer alan oranlar, belediyeler bünyesinde faaliyet gösteren takdir komisyonu tarafından belirlenen gayrimenkulün emlak vergisi bedeline uygulanıyor.

Emlak Vergisi Ödeme Tarihleri

Emlak vergisi iki taksit olarak ödenmektedir. Birinci taksit, mayıs ayı sonuna yani 31.05.2023 tarihine kadar, ikinci taksit ise kasım ayının sonuna yani 30.11.2023 tarihine kadar ödenebiliyor. Ayrıca isteğe bağlı olarak iki taksit birden de ödenebiliyor.

Emlak Vergisi Ödemesinin Yapılabileceği Kurumlar

Emlak vergisi ödemeleri doğrudan konutun bağlı bulunduğu belediyeye yapıldığı için Gelir İdaresinin uygulamaları veya internet sitesi üzerinden yapılamıyor. Bunun yanında belediyenin özel bir anlaşması olmadığı sürece bankalar üzerinde de bir ödeme yapılamamakta (bankaların internet sitelerinde anlaşmalı belediyelerin listesi mevcut). Banka anlaşmaları dışında ödemler ise sadece ilgili belediyenin internet sitesi ve vezneleri üzerinden kredi kartı veya nakit olarak yapılabiliyor. Bunun yanında bazı ufak belediyelerin internet sitesi üzerinden ödemeleri de mevcut olmayabiliyor.

Emlak Vergisi Bedeli Nasıl Belirleniyor?

Emlak vergine konu olan gayrimenkullere her yıl “yeniden değerleme oranı” uygulanarak emlak vergisi hesaplaması yapılır. Bu hesaplama konutun bağlı bulunduğu belediyelerce yapılır. 2023 yılı vergi değerleri, 2022 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (% 122,93/2=) % 61,465 (altmış bir virgül dört yüz altmış beş) oranında artırılması suretiyle bulunur.

YIL Emlak Vergisi İçin Yeniden Değerleme Oranı
2022 %61,465
2021 %18,10
2020 %4,55
2019 %11,29
2018 %11,86
2017 %7,23
2016 %3,83
2015 %2,79
2014 %5,05

Örnek Emlak Vergisi Hesaplama

İstanbul’da bulunan ve 2022 için emlak vergisi bedelinin 500.000 TL varsayalım:

2023 yılı vergi dönemi için uygulanacak yeniden değerleme oranı: %61,465

Yeniden değerleme tutarı: 500.000 TL * %61,465 =  307.325 TL

2023 yılı için emlak vergisi bedeli: 500.000 TL + 307.325 TL = 807.825 TL

Not: Bin liraya kadar olan kesirlerden sonrası dikkate alınmadığı için vergiye konu olan tutar: 807.000 TL olarak dikkate alınacaktır.

İstanbul sınırı, yani Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer aldığı ve mesken olduğu için yeniden değerlemeye göre bulunan konut değerinin binde 2’si emlak vergisi olarak hesaplanacaktır: 807.000 TL* %0,2 = 1.614 TL ödenecek olan emlak vergisidir.

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payını hesaplamak için emlak vergisinin %10’u alınır. 1.614*%10 = 161,40 ödenecek olan toplam emlak vergisi borcu ise 1.614 + 161,40 = 1.775,40 olur.

Kimler Emlak Vergisi Öder?

Mülklere yönelik vergilerin ödenmesi tapu sahiplerinin sorumluluğundadır. Konutun bağlı olduğu belediyelerin mülk sahiplerinden tahsil edeceği iki farklı vergi bulunur;

  • apartman, daire, müstakil ev, iş yeri gibi taşınmazlar için bina vergisi,
  • arsa ve benzeri için arazi vergisi.

Emlak Vergisi Muafiyeti

Vergi muafiyeti ile ilgili olarak 2006 yılında alınan Bakanlar Kurulu (Karar Sayısı: 2006/11450) kararı şöyle: “Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2007 ve müteakip yıllar için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 14/12/2006 tarihli ve 098539 sayılı yazısı üzerine, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

Özet olarak, Hiçbir Geliri Olmayanlar, Emekliler, Gaziler, Şehitlerin Dul ve Yetimleri, Brüt 200 m²’yi aşmayan tek konutları için emlak vergisinden muaf olacaklar. İlgili mevzuatta geliri olmayanlar için tek istisna, 18 yaşını doldurmamış ve kendisine bakacak vasisi bulunan kimselerdir. Bu durumda olan kişiler emlak vergisinden muaf tutulmuyor.

Arazi ile Arsa Arasındaki Fark

Arazi, en kısa ve basit anlamda imar uygulaması geçmeyen toprak parçası olarak ifade ediliyor. Arazinin sınırları tepeler, dağlar, yollar, dereler, duvarlar, ağaçlıklar yolu veya işaretlerle belirleniyor. Arsa ise, belediyenin imar uygulaması alanına giren toprak parçası olarak tanımlanıyor.

Köylerde Bulunan Araziler Emlak Vergisinden Muaf

Emlak vergisi için çeşitli istisnalar ve muafiyetler bulunmaktadır. Bunların başında tarım arazileri ve köy yerinde bulunan binalar geliyor. Emlak Vergisi Kanunu’nda köy yerlerindeki muaf olan yapılar şu şekilde sıralanmaktadır: “Köylere ve köy birliklerine ait tarım işletme binaları, soğuk hava depoları, içmeler ve kaplıcalar ile bunlar tarafından köylünün umumi ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen hamam, çamaşırhane, değirmenler ve köy odaları”

Emlak Vergisi Bina Kültür Varlıkları Katkı Payı

Bir diğer ismi ile taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı, her yıl tahakkuk eden emlak vergisinin %10’u oranında alınan bir katkı payıdır. Temel olarak bu katkı payının amacı yaşanılan bölgedeki taşınmaz kültür varlıklarına yapılacak olan yatırımlar için finansman sağlamaktır.

Büyükşehir Statüsündeki İller

Adana Erzurum Kocaeli Sakarya
Ankara Eskişehir Konya Samsun
Antalya Gaziantep Malatya Şanlıurfa
Aydın Hatay Manisa Tekirdağ
Balıkesir İstanbul Mardin Trabzon
Bursa İzmir Mersin Van
Denizli Kahramanmaraş Muğla
Diyarbakır Kayseri Ordu

Büyükşehir statüsünde ülkemizde 30 ilimiz bulunuyor.

 

Örnek Emlak Vergisi Hesaplama

Konut Değeri Büyükşehir Dışında Büyükşehir İçinde
200.000 TL 200 TL 400 TL
300.000 TL 300 TL 600 TL
400.000 TL 400 TL 800 TL

 

Kaynak: https://www.hesapkurdu.com/konut-kredisi/h/emlak-vergi-hesaplama

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir